User menu

Difference between revisions of "大气科学导论课程主页2018秋"

From atmoschem

Jump to: navigation, search
Line 50: Line 50:
 
! 阅读
 
! 阅读
 
|-
 
|-
| 2/27
+
| 9/20
 
| 1. [https://pan.baidu.com/s/1pMXXnx5  地球、大气及大气的演化]
 
| 1. [https://pan.baidu.com/s/1pMXXnx5  地球、大气及大气的演化]
 
| AS Ch1, Ch2
 
| AS Ch1, Ch2
 
|-
 
|-
| 3/6
+
| 9/27
| 2. [https://pan.baidu.com/s/1xr4isJKqJ2bgkJ60DiVMfQ  辐射和地气系统的能量收支](作业第4题下次做)
+
| 2. [https://pan.baidu.com/s/1xr4isJKqJ2bgkJ60DiVMfQ  辐射和地气系统的能量收支]
 
| AS Ch4; MT Ch2, Ch3
 
| AS Ch4; MT Ch2, Ch3
 
|-
 
|-
| 3/13
+
| 10/4
| 3. [https://pan.baidu.com/s/1XeICfSUfv8lwabk3lwjiLw  大气热力学和大气稳定度](作业含上次第4题)
+
| '''''国庆'''''
 +
|
 +
|-
 +
| 10/11
 +
| 3. [https://pan.baidu.com/s/1XeICfSUfv8lwabk3lwjiLw  大气热力学和大气稳定度]
 
| AS Ch3
 
| AS Ch3
 
|-
 
|-
| 3/20
+
| 10/18
 
| 4. [https://pan.baidu.com/s/1ZtGfVfzqR0H4vxLT6v6J4A  大气气溶胶]
 
| 4. [https://pan.baidu.com/s/1ZtGfVfzqR0H4vxLT6v6J4A  大气气溶胶]
 
| AS Ch6; MT Ch10
 
| AS Ch6; MT Ch10
 
|-
 
|-
| 3/27
+
| 10/25
| 5. [https://pan.baidu.com/s/1LRdrJBJVHJyNFnmrCuBWzg  云和降水] ('云和降水'作业前2题)
+
| 5. [https://pan.baidu.com/s/1LRdrJBJVHJyNFnmrCuBWzg  云和降水]  
 
| AS Ch6; MT Ch6, Ch8 [http://pan.baidu.com/s/1hsF1nxy 冰晶成长视频]
 
| AS Ch6; MT Ch6, Ch8 [http://pan.baidu.com/s/1hsF1nxy 冰晶成长视频]
 
|-
 
|-
| 4/3
+
| 11/1
| 6. [https://pan.baidu.com/s/1LRdrJBJVHJyNFnmrCuBWzg  云和降水] + [https://pan.baidu.com/s/1QZJAMeiTS315t7YXwCRObA 大气化学] (云和降水作业3-5题)
+
| 6. [https://pan.baidu.com/s/1QZJAMeiTS315t7YXwCRObA 大气化学]  
 
| AS Ch5; MT Ch17
 
| AS Ch5; MT Ch17
 
|-
 
|-
| 4/10
+
| 11/8
 
| 7. [http://pan.baidu.com/s/1bpwET4b 大气化学]
 
| 7. [http://pan.baidu.com/s/1bpwET4b 大气化学]
 
| AS Ch5; MT Ch17
 
| AS Ch5; MT Ch17
 
|-
 
|-
| '''''4/14(周六)'''''
+
| 11/15
| '''''参观北京市气象局平谷基地'''''
+
|
+
|-
+
| 4/17
+
 
| 8. [https://pan.baidu.com/s/1V37J71WsNYTWKRQA4Z8OAw  大气边界层和大气湍流]
 
| 8. [https://pan.baidu.com/s/1V37J71WsNYTWKRQA4Z8OAw  大气边界层和大气湍流]
 
| AS Ch5
 
| AS Ch5
 
|-
 
|-
| 4/24
+
| 11/22
 
| 9. [https://pan.baidu.com/s/1EFxAoZ_Qc0-9MEtGU9qY1Q  大气运动的基本原理]
 
| 9. [https://pan.baidu.com/s/1EFxAoZ_Qc0-9MEtGU9qY1Q  大气运动的基本原理]
 
| AS Ch7; MT Ch9, 10
 
| AS Ch7; MT Ch9, 10
 
|-
 
|-
| 5/1
+
| 11/29
| '''''劳动节'''''
+
|
+
|-
+
| 5/8
+
 
| 10. [https://pan.baidu.com/s/1FJ6xnyabZgvQWPUQGcvI0w  锋面和气旋]
 
| 10. [https://pan.baidu.com/s/1FJ6xnyabZgvQWPUQGcvI0w  锋面和气旋]
 
| AS Ch8; MT Ch12,13, 14
 
| AS Ch8; MT Ch12,13, 14
 
|-
 
|-
| 5/15
+
| 12/6
 
| 11. [https://pan.baidu.com/s/1pwz58Vq6BG6enJG6IpbjTg 雷暴、龙卷和台风] 同学们反应课件链接故障,现已更新。本周作业改至5/29与下一单元同时交。
 
| 11. [https://pan.baidu.com/s/1pwz58Vq6BG6enJG6IpbjTg 雷暴、龙卷和台风] 同学们反应课件链接故障,现已更新。本周作业改至5/29与下一单元同时交。
 
| AS Ch8; MT Ch15, 16
 
| AS Ch8; MT Ch15, 16
 
|-
 
|-
| 5/22
+
| 12/13
 
| 12. [https://pan.baidu.com/s/1pK8nxof  大气环流和大洋环流]
 
| 12. [https://pan.baidu.com/s/1pK8nxof  大气环流和大洋环流]
 
| AS Ch10; MT Ch10,17
 
| AS Ch10; MT Ch10,17
 
|-
 
|-
| 5/29
+
| 12/20
 
| 13. [https://pan.baidu.com/s/1VEeMGzsCGMijEy7ZkwUhmw  气候系统和气候变化(1)]
 
| 13. [https://pan.baidu.com/s/1VEeMGzsCGMijEy7ZkwUhmw  气候系统和气候变化(1)]
 
| MT Ch17, Ch18
 
| MT Ch17, Ch18
 
|-
 
|-
| 6/5
+
| 12/27
 
| 14. [https://pan.baidu.com/s/1VEeMGzsCGMijEy7ZkwUhmw  气候系统和气候变化(2)]、[https://pan.baidu.com/s/1AtVhweR3NnV6379G6A4i9g  古气候及行星大气(注意本学期作业题目更新)]
 
| 14. [https://pan.baidu.com/s/1VEeMGzsCGMijEy7ZkwUhmw  气候系统和气候变化(2)]、[https://pan.baidu.com/s/1AtVhweR3NnV6379G6A4i9g  古气候及行星大气(注意本学期作业题目更新)]
 
| MT Ch 19
 
| MT Ch 19
 
|-
 
|-
| 6/12
+
| 1/3
 
| 15. [https://pan.baidu.com/s/1NI4q99b7OLyP_uPQXNCPzg 大气探测](本章无作业)
 
| 15. [https://pan.baidu.com/s/1NI4q99b7OLyP_uPQXNCPzg 大气探测](本章无作业)
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|  
+
| 1/10(周四下午)
 
| '''''期末闭卷考试'''''
 
| '''''期末闭卷考试'''''
 
|
 
|
 
|}
 
|}

Revision as of 12:31, 29 August 2018

Contents

课程大纲

授课教师

傅宗玫 (tmfu@pku.edu.cn 62753221,物理北554)


助教

待定

3/6前发邮件给助教,主题:姓名+年级+专业+学号+手机号


授课对象

本校物理、化学、环境相关专业本科生


上课时间地点

每周四下午13:00~15:00,理教402教室


讨论时间

Email约定


课程教材

以下两本教科书在本系资料室有多本库存,可与助教约定时间借阅:


评测办法

  1. 期末考(70%~80%):
  2. 平时成绩(20%~30%):作业每次约5个问题; 另有2个思考题,不计入分数。

作业在下次上课开始之前交。上课之后一律不收作业!


校外实习

国家气象局


课程日程与课件(2018年秋季暂定)

日期 主题 阅读
9/20 1. 地球、大气及大气的演化 AS Ch1, Ch2
9/27 2. 辐射和地气系统的能量收支 AS Ch4; MT Ch2, Ch3
10/4 国庆
10/11 3. 大气热力学和大气稳定度 AS Ch3
10/18 4. 大气气溶胶 AS Ch6; MT Ch10
10/25 5. 云和降水 AS Ch6; MT Ch6, Ch8 冰晶成长视频
11/1 6. 大气化学 AS Ch5; MT Ch17
11/8 7. 大气化学 AS Ch5; MT Ch17
11/15 8. 大气边界层和大气湍流 AS Ch5
11/22 9. 大气运动的基本原理 AS Ch7; MT Ch9, 10
11/29 10. 锋面和气旋 AS Ch8; MT Ch12,13, 14
12/6 11. 雷暴、龙卷和台风 同学们反应课件链接故障,现已更新。本周作业改至5/29与下一单元同时交。 AS Ch8; MT Ch15, 16
12/13 12. 大气环流和大洋环流 AS Ch10; MT Ch10,17
12/20 13. 气候系统和气候变化(1) MT Ch17, Ch18
12/27 14. 气候系统和气候变化(2)古气候及行星大气(注意本学期作业题目更新) MT Ch 19
1/3 15. 大气探测(本章无作业)
1/10(周四下午) 期末闭卷考试