Publications

Books and Patents

 

 


 • Patents: 一种超高真空兼容的热辐射屏蔽装置及其屏蔽方法(发明)。Applicants: Jian-hao Chen, Shan Wang, Jing Liu. 发明专利授权号: 2020102850542

 

 • Patents: 一种超高真空低温样品台连接锁及其控制方法(发明)。Applicants: Jian-hao Chen, Shimin Cao, Jing Liu. 发明专利授权号: 202010222879X

 •  

 • Patents: 一种超高真空兼容的低温强磁场输运装置(发明 & 实用新型)。Applicants: Jian-hao Chen, Chaoyi Cai, Shimin Cao, Chuanwu Cao. 实用新型申请号: 2017213057435。发明专利申请号: 2017109412208

 

 • Patent: 一种超高真空环境的多自由度样品传递装置。Applicants: Jian-hao Chen, Chaoyi Cai, Shimin Cao, Chuanwu Cao, Fangzhun Guo. 发明专利申请号:201710463009X

 • Patent: 一种低震动超高真空低温物性测量装置。Applicants: Jian-hao Chen, Shimin Cao, Chaoyi Cai, Long He. 发明专利申请号: 2017108173962

 •  

 • Patent: 一种超高真空低温样品台。Applicants: Jian-hao Chen, Shimin Cao, Chaoyi Cai. 发明专利申请号: 2017108339991

                           

Research Articles

 • Guangyi Chen#, Shaomian Qi#, Jianqiao Liu, Di Chen, Jiongjie Wang, Shili Yan, Yu Zhang, Shimin Cao, Ming Lu, Shibing Tian, Kangyao Chen, Peng Yu, Zheng Liu, X. C. Xie, Jiang Xiao, Ryuichi Shindou, Jian-Hao Chen*, Electrically Switchable van der Walls Magnon Valves, Nature Communications,  12,6279(2021).pdf  DOI: 10.1038/s41467-021-26523-1

   

 • Di Chen, Jiankun Li, Zheng Wei, Xinjian Wei, Maguang Zhu, Jing Liu, Guangyu Zhang, Zhiyong Zhang, Jian-Hao Chen*,  Repairable Polymer Solid Electrolyte Gated MoS2 Field Effect Devices with Large Radiation Tolerance”Advanced Electronic Materials, 2100619 (2021).  pdf